WSKND.nl

Welkom op WSKND.nl

Op deze site vind je alles wat je te weten moet hebben om een voldoende te halen op de volgende toets. Bij stof kan je alles vinden wat je standaart moet weten. Bij boeken kan je alles vinden wat je moet weten voor de toets.

Laatste post:

H6.2 Optellen

Als je een grafiek letterlijk wilt verschuiven in het assenstelsel, kan je dat doen door het opte